Home / Tag Archives: người do thái

Tag Archives: người do thái

Dùng Trí Tuệ Để Kinh Doanh

dùng trí tuệ để kinh doanh

Dùng trí tuệ để kinh doanh Với thương nhân, trí óc là vô cùng quan trọng. Họ có trí tuệ để có thể biến rác thành vàng, biến bất lợi thành có lợi. Thương nhân mà có trí tuệ trung bình thường kiếm được ít mà lỗ thì nhiều, dần …

Read More »